Impresum

Informativni centar Virovitica d.o.o.

OIB: 011 567 455 23

Direktor – Robert Cenger

Adresa 33000 Virovitica, Ferde Rusana 1/9

Žiroračun Slatinska banka d.d. – IBAN: HR4024120091131006789

Telefoni – 033/740-000

E-mail: osmrtnice@icv.hr

Društvo je upisano u Trgovački sud u Bjelovaru pod MBS: 010018533 i upisan je temeljni kapital u iznosu od 1.385.600,00 kuna.