1. IV. 2008. – 21. IV. 2020.

i

21. V. 2008. – 21. V. 2020.

Sjećanje na vas, s ljubavlju
koju smrt ne prekida i s tugom
koju vrijeme ne liječi, nosimo u
srcima i mislima. Hvala
svima koji vas se sjećaju i
posjećuju vaš tihi dom.

Tugujuća obitelj
Tomljenović